[hobbit] bb-snapshot - apache error 500...

Dominique Frise dominique.frise at unil.ch
Mon Jun 22 14:45:05 CEST 2009


Mathias Carlsson wrote:
> Hi!
> 
> I’ve got a problem with apache2 giving me a 500 error when I try to run 
> a snapshot report…
> 
>  
> 
> I’m running on a Ubuntu 9.04 64-bit platform and XYmon 4.3.0 svn rev. 6177…
> 
>  
> 
> The errorl in the web-browser is:
> 
> *Internal Server Error*
> 
> The server encountered an internal error or misconfiguration and was 
> unable to complete your request.
> 
> Please contact the server administrator, webmaster at localhost and inform 
> them of the time the error occurred, and anything you might have done 
> that may have caused the error.
> 
> More information about this error may be available in the server error log.
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> /Apache/2.2.11 (Ubuntu) PHP/5.2.6-3ubuntu4.1 with Suhosin-Patch Server 
> at 192.9.210.146 Port 80/
> 
>  
> 
>  
> 
> And the error.log says:
> 
>  
> 
> [Mon Jun 22 11:37:00 2009] [error] [client 192.9.210.83] Premature end 
> of script headers: bb-snapshot.sh, referer: 
> http://192.168.210.146/xymon-cgi/bb-snapshot.sh
> 
>  
> 
> Are there anybody who knows how to fix this??
> 
>  
> 
> * *
> 
> *
> ------------------------------------------------------------------------
> *
> 
> *Mathias Carlsson*
> 
> /VMware/ | /Storage/ | /Networking | Security/
> 
> www.systeam.se 
> <https://outlook.systeam.se/OWA/redir.aspx?C=86f815296451461cb0ec17a8f0b8266c&URL=http%3a%2f%2fwww.systeam.se> 
> 
> 
> 
> SYSteam Anderstorp • Stötabogatan 1• SE-334 24 Anderstorp
> T: +46 (0)371 - 58 85 29 • F: +46 (0)371 - 169 67
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> 
> Detta meddelande innehåller information som kan vara av 
> sekretesskaraktär eller på annat sätt hemlig och ägs av SYSteam 
> Datakonsult i Anderstorp AB. Meddelandet är endast avsedd för personen 
> till vilken den är adresserad. Om du inte är den avsedda mottagaren, har 
> du ej tillåtelse att läsa, skriva, spara, kopiera, distribuera eller 
> använda meddelandet eller del av meddelandet. Om du mottar meddelandet 
> av misstag, var vänlig och meddela avsändaren omgående samt ta bort 
> meddelandet och alla kopior av detsamma.
> 
>  
> 
There were a few things corrected on 4.3.0-beta1 like this one: 
http://www.hswn.dk/hobbiton/2009/02/msg00254.html

You should rather go with 4.3.0-beta2 which is pretty stable.


DominiqueMore information about the Xymon mailing list